Ratkaisukeskeinen lyhyt- ja kirjallisuusterapia netissä

65.00180.00

KIRJALLISUUSTERAPEUTTINEN RYHMÄ

Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä voidaan käsitellä hyvin monenlaisia asioita kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia ja muita luovantoiminnan menetelmiä hyödyntäen. Kirjallisuusterapia sopii niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Omat ja toisten tekstit auttavat käsittelemään vaikeitakin asioita ja tunteita turvallisesti ja luovasti.

Kirjallisuusterapian tavoitteita on mm. minäkuvan vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Terapeuttisuus ryhmässä perustuu ryhmäläisten väliseen vuorovaikutukseen, jossa jäsenten kirjoituksista ja muista harjoituksista saatu ja annettu palaute sekä tunteiden ja asioiden jakaminen on keskeistä. Terapeuttinen kirjoittaminen avaa tunnelukkoja ja sillä on kokonaisvaltainen vaikutus niin fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin.

Kirjallisuusterapeuttisella kurssilla paneudutaan syvemmin oman elämän asioiden käsittelyyn kuin perinteisellä luovankirjoittamisen kurssilla. Kirjallisuusterapeuttisella kurssilla ei paneuduta tekstin muokkaamiseen. Kurssilla kirjoitetaan yksin, pareittain ja ryhmässä. Kurssilla on mahdollista käsitellä elämän kipeitä asioita turvallisessa ja luotettavassa ilmapiirissä.

Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa kirjoittamiskokemusta eikä erityistä kirjallista lahjakkuutta. Tekstejä ei arvoteta kaunokirjallisin kriteerein, mutta myös suullinen ja kirjallinen itseilmaisu kehittyy.

Kahden päivän (15 h) kirjallisuusterapeuttisen kurssin hinta on 180 € henkilö.

Kurssille mahtuu 8–10 henkilöä.

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia netissä tai lähitapaamisena

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta, itsemyötätuntoa ja omanarvontunnetta. Lyhytterapia keskittyy myös tunnetaitojen vahvistamiseen, ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen sekä näkökulmien laajentamiseen. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakas on aina oman ongelmansa paras tietäjä, terapeutin tehtävä on kunnioittaa tätä tietoa ja auttaa asiakasta eteenpäin.

Ratkaisukeskeisyydessä on tärkeää tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus sekä käytännön strategia, joka antaa välineitä toimia ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä itsenäisesti. Asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja tutkitaan ja etsitään aktiivisesti. Terapiassa voidaan hyödyntää mm. kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä.

Ratkaisukeskeisyyden mukaan ongelmien ratkaiseminen ei vaadi menneisyyden ja syiden etsimistä eikä perusteellista pohdintaa, vaan paljon voidaan tehdä, vaikka menneisyyttä ei voi muuttaa eikä siihen voi enää vaikuttaa. Fokus on siinä, miten asiakas löytää omat voimavaransa ja kykenee auttamaan itseään jatkossa ilman terapiaakin.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan tavata kasvokkain tai netissä 1-20 kertaa asiakkaan tilanteesta riippuen. Joskus prosessi voi olla pidempi. Työskentelyn fokuksessa on asiakkaan toivoma teema tai jokin rajattu ongelma-alue.

65 €/45 min

Poista
Tuotetunnus (SKU): Ei saatavilla/-tietoa Osasto:

Kuvaus

KIRJALLISUUSTERAPEUTTINEN RYHMÄ

Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä voidaan käsitellä hyvin monenlaisia asioita kirjallisuus terapeuttisia harjoituksia ja muita luovan toiminnan menetelmiä hyödyntäen.Kirjallisuusterapia sopii niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikäihmisten kanssa työskentelyynja hyvinvoinnin tukemiseen. Omat ja toisten tekstit auttavat käsittelemään vaikeitakin asioitaja tunteita turvallisesti ja luovasti. Kirjallisuusterapian tavoitteita on mm. minäkuvan vahvistaminen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen ja virikkeiden antaminen terapeuttisessa vuorovaikutuksessa

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA NETISSÄ TAI
LÄHITAPAAMISENA

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin ja suunnataan katsetta tulevaan, lisätään itsetuntemusta, itsemyötätuntoa ja omanarvontunnetta. Lyhytterapia keskittyy myös tunnetaitojen vahvistamiseen, ongelmanratkaisutaitojen opettamiseen sekä näkökulmien laajentamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan juuri sinulle sopivasta auttamismuodosta.

+358 443212725

riitta@kulttuurikeinu.fi

https://riitan-kotisivut.webnode.fi/

Lisätiedot

Terapiamuodot

Kahden päivän (15 h) kirjallisuusterapeuttisen kurssin hinta on 180 € henkilö., Ratkaisukeskeinen lyhytterapia netissä tai lähitapaamisena 65€